Back
Programme
 
Poster sessions

Preliminary program

Day 1: 2019-04-08


14:30-15:00 Registration

Welcome and Opening Ceremony

15:00-15:15. Chairmen: The Vice-Rector, Ryszard Naskręcki, The Dean, Przemysław Wojtaszek

Józef Paczoski Auditorium


Session: 100 years of Biological Sciences in Poznan (in Polish) - Part 1

15:15-17:35. Chairwomen: Małgorzata Garnczarska, Beata Messyasz

Józef Paczoski Auditorium


15:15-15:45 Andrzej Nowosad: Zarys historii nauk biologicznych w Uniwersytecie Poznańskim i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1919-2019)

15:45-16:05 Andrzej B. Legocki: Początki badań nad biologią molekularną w środowisku poznańskim oraz krótka historia Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu

16:05-16:20 Marek Świtoński: Poznań – kolebka genetyki w Polsce

16:20-16:35 Bogdan Wolko: Instytut Genetyki Roślin PAN – 65 lat działalności w dziedzinie nauk biologicznych i rolniczych

16:35-16:50 Andrzej Jagodziński: Instytut Dendrologii PAN. Wypełnienie woli Władysława hr. Zamoyskiego

16:50-17:05 Jan Celichowski: Back i Flatau. Pionierzy badań układu nerwowego w Polsce

17:05-17:20 Michał Witt: Genetyka człowieka w Poznaniu

17:20-17:35 Przemysław Wojtaszek: Wydział Biologii UAM – jedność w bioróżnorodności

17:35-18:00 Coffee break

Session: 100 years of Biological Sciences in Poznan (in Polish) - Part 2

18:00-18:45. Chairwomen: Małgorzata Garnczarska, Beata Messyasz

Józef Paczoski Auditorium


18:00-18:45 Katarzyna Turnau: Drobnoustroje jako siła napędowa sukcesu roślin - nowe narzędzia w rolnictwie, ochronie roślin, fitoremediacji i agrowydobyciu

18:45-20:30 Welcome Gathering

Day 2: 2019-04-09


08:00-09:00 Registration

Opening

09:00-09:10. Chairmen: The Vice-Rector, Ryszard Naskręcki, The Dean, Przemysław Wojtaszek, Guests

Józef Paczoski Auditorium


Plenary session 1: Biological Sciences in Perspectives - Part 1

09:10-11:00. Chairwomen: Beata Messyasz, Agnieszka Ludwików

Józef Paczoski Auditorium


09:10-09:55 Agnieszka Chacińska: Stress responses to mitochondrial dysfunction

09:55-10:35 Jérôm Sueur: Ecoacoustics: a new way to monitor, understand, and protect biodiversity

10:35-11:00 Arkadiusz Marciniak: From bones to animals to people. A short history of animal studies in archeology

11:00-11:30 Coffee break

Plenary session 1: Biological Sciences in Perspectives - Part 2

11:30-13:30. Chairwomen: Agnieszka Ludwików, Beata Messyasz

Józef Paczoski Auditorium


11:30-12:10 Aurora Torres: Sand and Rewilding: Emerging Issues for Global Conservation and Restoration

12:10-12:50 Joanna Ilska: Precision Breeding: Broilers from Sequence to Consequence

12:50-13:30 Olaf Thalmann: Reading the footprints for our past-genomes through time and space

13:30-14:30 Conference break

Plenary session 2: Interdisciplinary Science

14:30-17:00. Chairwoman: Beata Messyasz

Józef Paczoski Auditorium


14:30-15:00 Marek Figlerowicz: The matrilineal genetic structure of the population inhabiting the territory corresponding to present-day Poland in the first centuries AD

15:00-15:30 Grzegorz Króliczak: Amodal functional neural mechanisms for interactions with tools

15:30-16:00 Paweł Zawadzki: From Biology to Physics and back again

16:00-16:30 Jacek Lipok: Activity and bio-catalysed transformations of some natural and synthetic bioactive chemicals

16:30-17:00 Krzysztof Sobczak: Activity of MBNL proteins and the effect their sequestration on toxic RNA in myotonic dystrophy

17:00-19:00 Poster session: Faculty of Biology Scientists

19:00-22:00 Conference Dinner

Day 3: 2019-04-10


Plenary session 3: Education - Internationalisation at Home - Part 1

09:00-11:00. Chairwomen: Agnieszka Ludwików, Małgorzata Garnczarska

Józef Paczoski Auditorium


09:00-09:40 Sue Robson: Internationalisation in Higher Education: focusing on student and Staff experiences of 'internationalisation at home'

09:40-10:20 Justyna Gieżyńska: Internationalisation at Home in Poland and abroad

10:20-11:00 Jim Connolly: Encouraging HEI Teachers to use English-Mediated Instruction

11:00-11:30 Coffee break

Plenary session 3: Education - Internationalisation at Home - Part 2

11:30-13:30. Chairwomen: Małgorzata Garnczarska, Agnieszka Ludwików

Józef Paczoski Auditorium


11:30-12:10 Claudia Bulnes, Eveke de Louve: Internationalisation at Home: the Why, What and How

12:10-12:30 Jagna Chmielowska-Bąk: 20 years of Erasmus Programme at AMU Faculty of Biology - past, present and future perspectives

12:30-13:30 Discussion Panel

13:30-14:30 Conference break

Plenary session 4: Looking into the future of Biology - Part 1

14:30-16:20. Chair: Anita Szwed, Piotr Ziółkowski

Józef Paczoski Auditorium


14:30-15:00 Jacek Radwan: Evolution of diversity of Major Histocompatibility genes: addressing old challenges

15:00-15:20 Małgorzata Arlet: Female reproduction and infant survival in an African arboreal primate

15:20-15:40 Piotr Ziółkowski: New tools - future discoveries: how chromatin structure affects crossover formation

15:40-16:00 Dorota Raczyńska: Novel FUS-mediated small RNAs derived from snoRNAs: identification, biogenesis and function

16:00-16:20 Anna Kasprowicz-Maluśki: Endocytosis acts as transport pathway in wood

16:20-16:45 Coffee break

Plenary session 4: Looking into the future of Biology - Part 2

16:45-18:25. Chair: Anita Szwed, Piotr Ziółkowski

Józef Paczoski Auditorium


16:45-17:05 Ewa Sobieszczuk-Nowicka: Polyamines - a new metabolic switch: crosstalk with network for plant senescence and strategies for impacting mammalian cancer

17:05-17:25 Daria Grobys: Is the mitochondrial alternative oxidase necessary for successful tardigrade anhydrobiosis?

17:25-17:45 Patryk Konieczny: Dystrophin- and utrophin-dependent signal transduction in transcriptome regulation, cellular crosstalk and DMD pathogenesis

17:45-18:05 Mikołaj Kokociński: Cyanobacteria mats from geothermal ponds in Uniejów - from taxonomic composition to practical use

18:05-18:25 Wojciech Szlachcic: Transcriptional control of mouse and human endocrine pancreatic development

Day 4: 2019-04-11


Research Seminar: Communication: from DNA to global information (in Polish)

Seminarium będzie towarzyszyć wystawa cyklu grafik Organiczna czerń autorstwa Marka Guźniczaka z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu

15:00-16:30. Chair: Przemysław Wojtaszek, Małgorzata Garnczarska

Collegium Maius - A. Mickiewicz Auditorium


15:00-15:15 Przemysław Wojtaszek, Małgorzata Garnczarska : Opening

15:15-15:30 Sławomir Leciejewski : Cyfrowa rewolucja w nauce a cyfrowa rewolucja cywilizacyjna

15:30-15:45 Kazimierz Ilski : Starożytne masmedia i tempo przekazywania informacji

15:45-16:00 Krzysztof Szydzisz : Komunikacja globalna a zmiany współczesnego brzmienia chóralnego

16:00-16:15 Piotr Łuszczykiewicz : Piosenka przypomni Ci

16:15-16:30 Joanna Ziomek : Taniec - język natury

16:30-17:00 Coffee break

Research Seminar: Communication: from DNA to global information (in Polish)

17:00-18:15. Chair: Przemysław Wojtaszek, Małgorzata Garnczarska

Collegium Maius - A. Mickiewicz Auditorium


17:00-17:15 Izabela Nowak : Czy rządzi nami zapach? Porozumiewanie się chemicznymi komunikatami

17:15-17:30 Magdalena Arasimowicz-Jelonek : Rozmowa kontrolowana: molekularny dialog rośliny z patogenem

17:30-17:45 Tomasz Osiejuk : Dlaczego przyrzekamy zamiast informować?

17:45-18:00 Antoni Wójcik : Ile w kwantach jest informacji?

18:00-18:15 Marek Kaźmierczak : Karate i erystyka, rzecz o podobieństwach i zasadniczej różnicy

18:15-18:45 Coffee break

Research Seminar: Communication: from DNA to global information (in Polish)

18:45-19:45. Chair: Przemysław Wojtaszek, Małgorzata Garnczarska

Collegium Maius - A. Mickiewicz Auditorium


18:45-19:00 Elżbieta Kotkowska : Modlitwa a teoria komunikacji

19:00-19:15 Michał Ren : Jak kryptolog wymyślił teorię informacji

19:15-19:30 Joanna Hoffmann : "All is Data" - w stronę nowego holoŚwiata, spojrzenie artysty

19:30-19:45 Małgorzata Garnczarska, Przemysław Wojtaszek : ZakończenieSTUDENTS IN BIOLOGICAL RESEARCH (in Polish)


Day 1: 2019-04-11


14:30-15:00 Registration

Opening

15:00-15:10. Chairman: Marek Kasprowicz

Józef Paczoski Auditorium


Session 1: Environmental Biology - Part 1

15:10-16:30. Chairman: Mikołaj Rogula

Józef Paczoski Auditorium


15:10-15:45 Maciej Gąbka : Factors affecting the distribution patterns of aquatic and peatland plants: environmental gradients, mechanisms search, scientific discovery and practice useful

15:45-16:00 Emilia Sokołowska : The influence of daylight on incubating behaviour in great tit (Parus major)

16:00-16:15 Kinga Kułaga : Bird species detection by an observer and an autonomous sound recorder in two different environments

16:15-16:30 Jakub Buda : Sources and bioaccumulation of radionuclides in cryoconite holes - potential impact on glacial invertebrates

16:30-17:00 Coffee break

Session 1: Environmental Biology - Part 2

17:00-18:15. Chairman: Mikołaj Rogula

Józef Paczoski Auditorium


17:00-17:15 Małgorzata Niśkiewicz : Sexually-selected weapon increases extinction risk under genetic stress

17:15-17:30 Monika Stefańska : Mechanisms to maintain heterozygosity during dispersal in a haplodiploid mite species

17:30-17:45 Kamila Karpicka-Ignatowska : Cryptic diversity within Abacarus genus (Acariformes: Eriophyidae)

17:45-18:00 Anna Radwańska : Behavioural responses to increasing homozygosity in populations of wind - dispersing mite Aceria tosichella

18:00-18:15 Magdalena Stefan : Diversity of vascular plant flora of selected habitats of Nowy Dwór (Nowy Tomyśl district)

Day 2: 2019-04-12


Session 2: Anthropology, Experimental and Molecular Biology - Part 1

09:00-10:50. Chairman: Jakub Buda

Józef Paczoski Auditorium


09:00-09:35 Robert Nawrot : Dreams and reality - on how I became a biologist

09:35-09:50 Michalina Krakowiak : Chelidonium majus L. - future prospects in pharmacology and medicine

09:50-10:05 Marcin Radziszewski : The Role of Smooth Muscle Cells in Atherosclerosis

10:05-10:20 Kaja Jaskot : Insect hemocytes as an alternative model in immunological studies

10:20-10:35 Dominik Miśkiewicz : Usage of selected divalent cations in mutagenesis induction

10:35-10:50 Dawid Leciej : New STR markers for kinship analysis in multiplex PCR with increased number of polymorphic loci

10:50-11:20 Coffee break

Session 2: Anthropology, Experimental and Molecular Biology - Part 2

11:20-12:25. Chairman: Jakub Buda

Józef Paczoski Auditorium


11:20-11:55 Grażyna Liczbińska : From an enthusiast of anthropology to a researcher of human populations

11:55-12:10 Katarzyna Stachowiak : Changes in Biological Characteristics and Demographic Rates in Polish Lands in 19th and early 20th centuries

12:10-12:25 Weronika Stróżewska : Age at menarche in girls born in the 1950s in the north-west Poland

12:25-14:00 Conference break

Session 3: From the Past to the Present - the History and Activity of Koło Naukowe Przyrodników

14:00-15:30. Chairwoman: Emilia Sokołowska

Józef Paczoski Auditorium


14:00-14:35 Przemysław Wojtaszek : Moje życiopisanie: od tRNA do ogrodu uciech robotycznych

14:35-15:00 Andrzej Nowosad : Lata lecą... - czyli historia KNP-UAM spisana w 2019r. przez byłego członka Koła ku pożytkowi i uciesze obecnych studentów oraz wspomnień innych

15:00-15:20 Emilia Sokołowska : Co w Kole piszczy? - czyli historia najnowsza KNP-UAM

15:20-15:30 Handing out Certificates

15:30-17:30 Beer and Cheese Poster SessionBIORUN


Day 1: 2019-04-11


Opening ceremony

09:00-09:15.

Mała Aula Hall


Plenary session I: Unraveling stress response networks in plants: from gene regulatory grids to proteome control circuits

09:15-10:45. Chairwoman: Agnieszka Ludwików

Mała Aula Hall /Sala L Hall


09:15-10:45 Salma Balazadeh: Unraveling stress response networks in plants: from gene regulatory grids to proteome control circuits

Plenary session II: Using interactive visualization tools to explore big data

09:15-10:45. Chairwoman: Beata Messyasz

Mała Aula Hall /Sala L Hall


09:15-10:45 Simon Anders: Using interactive visualization tools to explore big data

10:45-11:15 Coffee break

Workshop: Gene regulatory networks controlling plant aging (part I)

11:15-13:30.

Mała Aula Hall / Aquarium Seminar Room/ Sala L Hall


Workshop: Interactive visualization tools to explore big data (part I)

11:15-13:30.

Mała Aula Hall / Aquarium Seminar Room/ Sala L Hall


13:30-14:30 Lunch

Workshop: Gene regulatory networks controlling plant aging (part II)

14:30-17:00.

Mała Aula Hall / Aquarium Seminar Room/ Sala L Hall


Workshop: Interactive visualization tools to explore big data (part II)

14:30-17:00.

Mała Aula Hall / Aquarium Seminar Room/ Sala L Hall


Oral presentations

14:30-16:50. Chairwoman: Agnieszka Ludwików

Mała Aula Hall / Aquarium Seminar Room/ Sala L Hall


14:30-14:50 Amie Wheeldon : Vocal behaviour of the Yellow - breasted boubou (Laniarius atroflavus): Form, function and diel variation

14:50-15:10 Nadia Kbiri : Dissecting MutL homologs activity during Arabidopsis meiotic recombination

15:10-15:30 Muhammad Aamir Khan : Evolving spiking neural networks for gain modulation

15:30-15:50 Paweł Podkowa : Light affects parental provisioning behaviour in a cavity-nesting Passerine

15:50-16:10 Aneta Gmur : Morphological and cytological damages of Scots pine needles caused by industrial pollution

16:10-16:30 Natalia Ziojła : The role of Nuclear factor I/A in the pancreatic cell fate determination

16:30-16:50 Alicja Laska : Host specialization-generalization trade-offs in an invasive wheat curl mite

16:50-19:00 Wine & Cheese Poster Session

Day 2: 2019-04-12


Plenary session III: Unravelling genetic basis of severe obesity - Lessons from a consanguineous population

09:00-10:30. Chairwoman: Agnieszka Ludwików

Mała Aula Hall /Sala L Hall


09:00-10:30 Sadia Saeed: Unravelling genetic basis of severe obesity - lessons from a consanguineous population

Plenary session IV: Ecology

09:00-10:30. Chairwoman: Beata Messyasz

Mała Aula Hall /Sala L Hall


09:00-10:30 Krzysztof Spalik: Public acceptance of evolution in Poland and the reasons why we should worry about it

10:30-11:00 Coffee break

Workshop: Genetic aspects of severe obesity (part I)

11:00-13:30.

Mała Aula Hall / Aquarium Seminar Room/ Sala L Hall


Workshop: Ecology and evolution (part I)

11:00-13:30.

Mała Aula Hall / Aquarium Seminar Room/ Sala L Hall


13:30-14:30 Lunch

Workshop: Genetic aspects of severe obesity (part II)

14:30-17:00.

Mała Aula Hall / Aquarium Seminar Room/ Sala L Hall


Workshop: Ecology and evolution (part II)

14:30-17:00.

Mała Aula Hall / Aquarium Seminar Room/ Sala L Hall


Oral presentations

14:30-17:00.

Mała Aula Hall / Aquarium Seminar Room/ Sala L Hall


14:30-14:50 Bartosz Łabiszak : Molecular signatures of genetic variation and complex population history of peat-bog pine (Pinus uliginosa N.)

14:50-15:10 Magdalena Czołpińska : Transcriptomic and proteomic response to temperature stress in cauliflower Brassica oleracea var. botrytis

15:10-15:30 Longfei Zhu : Isolation and initial characterization of SNI1, a major QTL associated with natural variation in Arabidopsis meiotic recombination frequency

15:30-15:50 Aleksandra Grabowska : Barley pri-miRNAs can encode peptides

15:50-16:10 Paweł Sega : The 5'-UTR region is necessary for efficient PHOSPHATE2 expression in barley

16:10-16:30 Ewa Stein : The role of ProQ protein in sRNA-mRNA interactions in E. coli

16:30-17:00 Patryk Nowicki : Nanodiamonds as carriers enabling transcuticular introduction of Neb-colloostatin, the gonadoinhibitory and immunosuppressive peptide, into the insect's body

17:00-19:00 Dinner

Day 3: 2019-04-13


Plenary session V: Using site-directed mutagenesis to manipulate beer quality and other cereal traits

09:00-11:00. Chairwoman: Agnieszka Ludwików

Mała Aula Hall


09:00-10:00 Goetz Hensel: Using site-directed mutagenesis to manipulate beer quality and other cereal traits

10:00-11:00 Javier Caceres: The Nonsense-mediated decay pathway: RNA-quality control of gene expression in health and disease

11:00-11:30 Coffee break

Workshop: Technologies to burst breeding (part I)

11:30-13:30.

Mała Aula Hall / Aquarium Seminar Room/Sala L Hall


Workshop: The Nonsense-mediated decay pathway in health and disease (part I)

11:30-13:30.

Mała Aula Hall / Aquarium Seminar Room/Sala L Hall


13:30-14:30 Lunch

Workshop: Technologies to burst breeding (part II)

14:30-17:30.

Mała Aula Hall / Aquarium Seminar Room/Sala L Hall


Workshop: The Nonsense-mediated decay pathway in health and disease (part II)

14:30-17:30.

Mała Aula Hall / Aquarium Seminar Room/Sala L Hall


Oral presentations

14:30-16:40. Chairwoman: Agnieszka Ludwików

Mała Aula Hall / Aquarium Seminar Room/Sala L Hall


14:30-14:50 Ewa Treska : The quality of Cladophora glomerata (L.) Kütz. surface as a substrate for periphytic community

14:50-15:10 Joanna Kwiatkowska : The contributions of matchmaker protein Hfq to the association of Escherichia coli MgrR sRNA with eptB and ygdQ mRNAs

15:10-15:30 Natalia Pstrąg : Immuno-landscape of clear cell renal cell carcinoma - in search of the drivers of the immune infiltration

15:30-15:50 Marlena Cichocka : U7 snRNP, FUS and hnRNP UL1 interact with each other out of the S phase of the cell cycle in human cells

15:50-16:10 Julia Zaborowska : Phylogeography and genetic relationships of two mountain pines in Europe revealed by molecular markers

16:10-16:40 Magdalena Derbis : Therapeutic effects of antisense oligonucleotides targeting RNA with expanded CGG repeats

Closing session

16:40-17:00.

Mała Aula Hall / Aquarium Seminar Room/Sala L Hall


17:10-19:00 Farewell Dinner

Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University

Umultowska 89, 61-614 Poznań, Poland, tel. +48 61 829 5553

Hits: 74100
The page was prepared by the system for handling scientific conferences: BIOST © UI Desmodus 2017